AFK eiendoms nye prosjektdirektør

 
AFK eiendoms nye prosjektdirektørRoger Morsund er ny sjef for prosjektavdelingen i AFK eiendom FKF (foto: André Strand, AFK eiendom FKF).
Roger Morsund kommer fra stillingen som seksjonsleder i Undervisningsbygg Oslo KF og har store ambisjoner for eiendomsforetaket til Akershus fylkeskommune i årene som kommer.

Morsund er utdannet sivilingeniør bygg ved NTH og har lang fartstid, både i bransjen og med prosjektarbeid. Han har jobbet åtte og halvt år som seksjonsleder i Undervisningsbygg Oslo KF, tre og et halvt år som avdelingsleder i Holte Consulting, ti år i som prosjekt- og prosjekteringsleder i AF Gruppen og fire år med prosjektstyring i Kværner, hvor han var med på å bygge Troll B-plattformen. Kompetansen og erfaringene tar han med seg i jobben som ny prosjektdirektør i AFK eiendom FKF.

- Blant annet har jeg lært hvor viktig det er med kontinuerlig og langsiktig utvikling, at man prøver å forbedre seg på de områdene som har forbedringspotensial, og samarbeider godt med sine medarbeidere og på tvers av organisasjonen.

Hva blir din viktigste oppgave?
- Det viktige er å utvikle og gjennomføre prosjektene som fylkeskommunen har bestilt av oss. Som foretak må vi hele tiden være bevisst på vårt oppdrag, og være et redskap for fylkeskommunen og politikerne.

Hvor viktig er miljø for deg?
- Det er viktig at vi utvikler prosjekter med lavt energibruk og gode løsninger for miljø og klima. Samfunnet og politikerne er opptatt av det, så dette er en del av vårt samfunnsoppdrag.

Samfunnsoppdrag
AKF eiendom FKF har et viktig samfunnsoppdrag. Foretaket bygger skolebygg og skaper arena for gode læringsmiljø for fremtidige generasjoner.

- Det er givende å skape gode læringsmiljø for fremtidens bærere av det norske samfunn. Samtidig må vi ikke glemme, at vi får tildelt midler fra storsamfunnet til jobben vi er satt til å utføre. Derfor er det viktig at vi hele tiden arbeider med kostnadseffektivitet, slik at vi forvalter midlene på best mulig måte. Vi må hele tiden arbeide med å forbedre oss, og fortsette å levere prosjekter til riktig tid, kvalitet og innenfor kostnadsrammen.

Roger Morsund overtar stillingen til Grete Greve Aubert, som går av med pensjon 1. juni.

 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Nytt om navn

Vis alle

  

Bygg Reis Deg 2017

Vis alle

  

Prosjektnyheter

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle