Abonner på fagbladet Byggfakta

Byggfakta har syv utgivelser i året, og er en naturlig informasjonskilde, for så vel ledere på alle nivåer, som formenn og fagarbeidere. Men bladet skal også være aktuelt for lesere utenfor bygg- og anleggsbransjen. Byggfakta henvender seg blant annet mot dem som arbeider hos profesjonelle byggherrer, i boligbyggelag og borettslag, i arkitekt- og rådgivende ingeniørfirmaer, hos entreprenør, på vegkontorene, i skoleverket og i byggevarehandelen. I tillegg leses vi av politikerne på Stortinget og byråkratene i departementene.

Start et abonnement på Byggfakta her!

Abonnementservice
Fakturaspørsmål, adresseendringer med mer vennligst kontakt oss på e-post abo@byggfakta.no eller telefon: 69 91 24 43