<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggefakta NO

85 milliarder kroner på helse de neste årene

Helsenorge har planlagt å investere hele kr. 85,5 milliarder kroner de neste 5 årene. De klart største investeringene kommer i Oslo som får en andel på drøyt 31 prosent av investeringene.

5_helse

 

Fyll ut og få rapporten tilsendt gratis