www.byggfakta.no   Åpne på nettet Avbestille Kontakt  
 
NÆRINGSBYGG BOLIGBYGG ANLEGG PROSJEKTFAKTA NYTT OM NAVN

Smart og ufarlig omsorg

Sivilingeniør og Rambøll-rådgiver Anita Woll er i gang med sin doktorgrad om velferdsteknologi. Hun er ikke redd for at ny teknologi skal gi fremtidens eldre et «kaldere» omsorgstilbud.

Skivebom og arroganse?

– Norsk Fjernvarme og Trygve Mellvang-Berg skyter skivebom i sitt innlegg om vannbåren varme og tilknytningsplikt.

Annonse

Helt konge med balkong

Når blokkleiligheten får balkong kan boligverdien øke med dobbelt så mye som byggekostnadene, ifølge taksteksperter. I mange boligsameier er slike prosjekter et hett diskusjonstema.

Ny slukløsning skal gi tryggere våtrom

Det kan virke som en bagatell, men for rørleggere, murere og flisleggere kan det nye sluket Joti R være med å redusere de store vannskadene i Norge. Et regulerbart sluk med klemring i stål utgjør faktisk en stor forskjell.

Annonse

Ledige stillinger

Prosjekt- og byggeledelse

P7 Prosjekt er et nyetablert firma innen prosjektadministrasjon. Vi ivaretar prosjekt- og byggeledelse i alle typer bygg- og anleggsprosjekter, og etterstreber å ha den riktige kompetansen til hvert enkelt prosjekt. Vi tilbyr stor frihet under ansvar. Vi holder til i et trivelig miljø midt i Asker sentrum. Vi søker nå nye medarbeidere.

 

Sivilingeniør / ingeniør

Kontrollrådet administrerer i dag 15 ulike sertifiseringsordninger innen byggevareområdet. Hovedvekten av ordningene ligger innen produktområdene betong, tilslag og asfalt. I tillegg administreres flere sertifiseringsordninger innen andre og relaterte produktområder. Kontrollrådet startet sin virksomhet i 1968 og er i dag utpekt som teknisk kontrollorgan iht. Teknisk forskrift 10 samt akkreditert for produkt-, kvalitetssystem- og miljøsertifisering. Vår virksomhet omfatter idag revisjon og sertifisering av omkring 750 bedrifter, hvor 30 er utenlandske bedrifter.

 

Byplanlegger

Asplan Viak er eiet av en stiftelse og du vil derfor erfare at vi har et litt annet verdigrunnlag enn mange av våre konkurrenter. Vi vil at hver enkelt medarbeider skal være seg bevisst at alle våre handlinger setter avtrykk; i nærmiljøet og samfunnet som helhet. I våre løsninger, vårt miljøengasjement, vår tverrfaglighet, våre prosjekter. Vår kultur bygges innenfra og reflekteres utad. Som et av landets største rådgivende ingeniør- og arkitektfirma er vi en viktig arena for samfunnsutviklingen. Vi former samfunnet og ser mennesket.

Annonse

Åpne på nettet
Les Byggfakta eBlad
Avbestille nyhetsbrev
Redaksjonen
Annonsere
Om Byggfakta
www.byggfakta.no
Ansvarlig redaktør: Pål Engeseth
For informasjon kontakt red@byggfaktamedia.no
Utgiver: Byggfakta Docu AS, postboks 1024, 1510 Moss, Tlf: 69 91 24 00