www.byggfakta.no   Åpne på nettet Avbestille Kontakt  
 
NÆRINGSBYGG BOLIGBYGG ANLEGG PROSJEKTFAKTA NYTT OM NAVN

Liker livet på anlegg

– Jeg måtte ut av komfortsonen. Og du kan trygt si jeg ble kurert for høydeskrekken, sier Lasse Sjøstrand.

- Infrastrukturen er vår ryggrad

– Det er en god ting å ha mange oppgaver foran oss. Vi har VA-rapporter som forteller at vi har en lang marsj foran oss, men jeg slår fast at vannbransjen er på frammarsj.

Annonse

Ordførere svikter det grønne skiftet

En undersøkelse Rakkestad kommune har fått gjennomført viser at seks av ti norske kommuner ikke følger opp stortingets vedtak om reduksjon av klimagassutslippene.

Asplan Viak overtar Karlsen & Kvile AS

Asplan Viak har med virkning fra 1. september overtatt alle aksjene i selskapet Karlsen & Kvile AS.

Annonse

Ledige stillinger

Byplanlegger

Asplan Viak er eiet av en stiftelse og du vil derfor erfare at vi har et litt annet verdigrunnlag enn mange av våre konkurrenter. Vi vil at hver enkelt medarbeider skal være seg bevisst at alle våre handlinger setter avtrykk; i nærmiljøet og samfunnet som helhet. I våre løsninger, vårt miljøengasjement, vår tverrfaglighet, våre prosjekter. Vår kultur bygges innenfra og reflekteres utad. Som et av landets største rådgivende ingeniør- og arkitektfirma er vi en viktig arena for samfunnsutviklingen. Vi former samfunnet og ser mennesket.

 

Sivilingeniør / ingeniør

Kontrollrådet administrerer i dag 15 ulike sertifiseringsordninger innen byggevareområdet. Hovedvekten av ordningene ligger innen produktområdene betong, tilslag og asfalt. I tillegg administreres flere sertifiseringsordninger innen andre og relaterte produktområder. Kontrollrådet startet sin virksomhet i 1968 og er i dag utpekt som teknisk kontrollorgan iht. Teknisk forskrift 10 samt akkreditert for produkt-, kvalitetssystem- og miljøsertifisering. Vår virksomhet omfatter idag revisjon og sertifisering av omkring 750 bedrifter, hvor 30 er utenlandske bedrifter.

 

Erfaren VVS-ingeniør til Trondheim

Asplan Viak er eiet av en stiftelse og du vil derfor erfare at vi har et litt annet verdigrunnlag enn mange av våre konkurrenter. Vi vil at hver enkelt medarbeider skal være seg bevisst at alle våre handlinger setter avtrykk; i nærmiljøet og samfunnet som helhet. I våre løsninger, vårt miljøengasjement, vår tverrfaglighet, våre prosjekter. Vår kultur bygges innenfra og reflekteres utad. Som et av landets største rådgivende ingeniør- og arkitektfirma er vi en viktig arena for samfunnsutviklingen. Vi former samfunnet og ser mennesket.

Annonse

Åpne på nettet
Les Byggfakta eBlad
Avbestille nyhetsbrev
Redaksjonen
Annonsere
Om Byggfakta
www.byggfakta.no
Ansvarlig redaktør: Pål Engeseth
For informasjon kontakt red@byggfaktamedia.no
Utgiver: Byggfakta Docu AS, postboks 1024, 1510 Moss, Tlf: 69 91 24 00