www.byggfakta.no   Åpne på nettet Avbestille Kontakt  
 
NÆRINGSBYGG BOLIGBYGG ANLEGG PROSJEKTFAKTA NYTT OM NAVN

Lovendringer fra 1. juli

Stortinget har vedtatt flere sentrale endringer i arbeidsmiljøloven som vil ha stor betydning for arbeidsgiver.

Dette blir Nordens høyeste hus

Nordens høyeste hus har fått navnet Karlatornet og skal bygges i Gøteborg. I de 70 etasjene blir det 500 leiligheter.

Øker tempo i veiutbyggingen

Assisterende direktør ved Transportøkonomisk institutt, Kjell Werner Johansen, mener en oppgradering av veinettet er svært viktig for å kunne møte en stadig økende veitransport i Norge.

Fra 0-1300 vindmøller

– Det er med lettelse og glede vi mottok nyheten om at den historiske fornybarsatsingen i Midt-Norge har gjenoppstått. Utbyggingen representerer den største enkeltinvesteringen i fastlandsindustrien, noen sinne

God digital hjelp for byggebransjen

Stadig flere bedrifter opplever at en digital hverdag forenkler og profesjonaliserer arbeidsdagen. Likevel brukes det fortsatt mye papir i byggebransjen.

Skal bygge 1350 boliger i Oslo og Bærum

Selvaag Bolig skal bygge inntil 400 boliger i Lørenveien 55-65. I løpet av første halvår 2015 har selskapet kjøpt tomter i Oslo og Bærum til om lag 1 350 boliger. Alle tomtene kan klargjøres for boligsalg på kort tid.

260 millioner til flomsikring i vassdrag

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga i 2014 ut 260 millioner kroner til sikringstiltak mot flom, skred samt miljøtiltak i vassdrag.
Åpne på nettet
Les Byggfakta eBlad
Avbestille nyhetsbrev
Redaksjonen
Annonsere
Om Byggfakta
www.byggfakta.no
Ansvarlig redaktør: Pål Engeseth
For informasjon kontakt red@byggfaktamedia.no
Utgiver: Byggfakta Docu AS, postboks 1024, 1510 Moss, Tlf: 69 91 24 00