www.byggfakta.no   Åpne på nettet Avbestille Kontakt  
 
NÆRINGSBYGG BOLIGBYGG ANLEGG PROSJEKTFAKTA NYTT OM NAVN

Stabilt nivå på vannforsyningen

KOSTRA-tall for 2014 på drikkevannsområdet viser små endringer fra 2013.

Trikkebyen Oslo skal realiseres

Trikkens rolle skal styrkes slik at den kan bli kollektivtrafikkens bærebjelke i Oslos gater. I en fersk rapport anbefales det at trikken får hovedansvaret for overflatetransport innenfor Ring 2. En utvidelse av trikkenettet analyseres også, blant annet med en egen trikketrasé på Ring 2 fra Majorstuen til Carl Berner, og derfra videre til Helsfyr.

Kampanje rettet mot unge arbeidstakere

Som en del av Treparts bransjeprogram uteliv står Arbeidstilsynet bak kampanjen «Kjedelig, men viktig». Kampanjen skal øke unge arbeidstakeres kunnskap om rettigheter og plikter i arbeidslivet.

Fire vil bygge ny E16-trase

– Vi er godt fornøyde med å ha fått fire tilbud, der de fleste ligger jevnt i forhold til hverandre. At de har tolket tilbudsgrunnlaget ganske likt, betyr at de har forstått oppgaven, sier byggeleder Tom Heldal Larsen i Statens vegvesen.

Ti dagers togstans på grunn av omlegging

Det er planlagt stans i togtrafikken mellom Sandefjord og Skien fra lørdag 4. juli kl. 03.00 til tirsdag 14. juli kl. 03.00. Mens banen er stengt, skal prosjektet Farriseidet – Porsgrunn legge om sporet forbi Vallermyrene.

Tunnelen er i rute

Follobaneprosjektet har begynt hovedarbeidene på Åsland anleggsområde som planlagt. Sammenslutningen Acciona Ghella har startet sin anleggsaktivitet for Jernbaneverket.

Skal samarbeide med ZERO

Statskog har inngått samarbeidsavtale med ZERO, som mener aktiv skogsdrift er en viktig del av klimaløsningen.
Åpne på nettet
Les Byggfakta eBlad
Avbestille nyhetsbrev
Redaksjonen
Annonsere
Om Byggfakta
www.byggfakta.no
Ansvarlig redaktør: Pål Engeseth
For informasjon kontakt red@byggfaktamedia.no
Utgiver: Byggfakta Docu AS, postboks 1024, 1510 Moss, Tlf: 69 91 24 00