www.byggfakta.no   Åpne på nettet Avbestille Kontakt  
 
NÆRINGSBYGG BOLIGBYGG ANLEGG PROSJEKTFAKTA NYTT OM NAVN

Energikrav får uante konsekvenser

Norges største rådgivende ingeniørselskap, Erichsen & Horgen, påpeker flere svakheter ved Dibks forslag til nye energikrav til bygg.

Samarbeider med LO for en sikker byggeplass

Forsvarsbygg inngår avtale med LO om å ha en representant fra Landsorganisasjonen ved byggingen av kampflybase på Ørland hovedflystasjon. Formålet er at byggeplassen skal være så sikker som mulig.

Regjeringen fortsetter kampen mot radon

Regjeringen har bestemt at strategien for å redusere radoneksponeringen i Norge skal videreføres fra 2015-2020.

Bygg og anlegg fortsatt på konkurstoppen

Byggebransjen går godt, men står likevel for hele 25 prosent av alle konkursene i Norge i årets fire første måneder.

Konkurser i uke 20

Følgende firmaer har gått konkurs i firmaer relatert til bygg, anlegg og VVS-bransjene i uke 20 i følge bisnode.no:

Passivhusene har endret byggenæringen

På oppdrag fra Enova har NTNU Samfunnsforskning evaluert statsforetakets passivhussatsing. Konklusjonen er at målet om markedsendring er oppnådd.

Caverion har gitt bort 100 ferieuker

For å bidra til at familier med svak økonomi kan lage gode ferieminner gjennom Røde Kors-prosjektet «Ferie for alle» sponser Caverion én ferieuke med full lønn for 20 medarbeidere for femte året på rad – istedenfor å gi ansatte julegaver.
Åpne på nettet
Les Byggfakta eBlad
Avbestille nyhetsbrev
Redaksjonen
Annonsere
Om Byggfakta
www.byggfakta.no
Ansvarlig redaktør: Pål Engeseth
For informasjon kontakt red@byggfaktamedia.no
Utgiver: Byggfakta Docu AS, postboks 1024, 1510 Moss, Tlf: 69 91 24 00