www.byggfakta.no   Åpne på nettet Avbestille Kontakt  
 
NÆRINGSBYGG BOLIGBYGG ANLEGG PROSJEKTFAKTA NYTT OM NAVN

Ti gode grunner for større kommuner

Dagens 428 norske kommuner blir redusert til 100, byområdene slås sammen og det blir bygget flere skoler og barnehager med tanke på bredde og valgmuligheter. Dette fremtidsscenarioet skisseres av NHO.

3683 kilometer riks- og fylkesveier asfalteres

Et av vårens sikreste tegn er lukten av asfalt som snart legger seg over Norge. I løpet av den kommende hektiske asfaltsesongen vil Statens vegvesen legge over 2,3 millioner tonn asfalt på over 3.683 kilometer av landets riks- og fylkesveier.

Skal bygge plattform på Gardermoen

Peab Anlegg har fått i oppdrag fra Jernbaneverket å utføre plattformarbeider på Oslo lufthavn stasjon for cirka 45 millioner kroner.

Taper store summer på turbinhavari

Mange turbiner i norske kraftverk sliter. De takler ikke det nye, fleksible kraftregimet, skriver gemini.no.

Skogeierne drar i bremsen

Ved utgangen av februar i år var det i norske skoger for inneværende år hogd knappe 1,7 mill. m3. Dette er ca. 75 000 m3 over samme periode for 2014, men nå har flere skogeierandelslag dratt litt i bremsene. Det er mye tømmer på sagbrukstomtene og det er heller ikke direkte tomt på trelastlagrene.

Danske tegner svensk nasjonalmuseum

Blant de 11 finalistene ble Henning Larsen Architects valgt ut til å tegne det nye NORR – Nationalmuseum i Östersund i Sverige.

Hydro-bygning fredet

Før helgen ble representasjonsanlegget Admini på Notodden fredet. Fredningen ble markert med et åpent arrangement i hagen til Admini, der riksantikvar Jørn Holme overrakte fredningsdokumentene til Hydro som eier.
Åpne på nettet
Les Byggfakta eBlad
Avbestille nyhetsbrev
Redaksjonen
Annonsere
Om Byggfakta
www.byggfakta.no
Ansvarlig redaktør: Pål Engeseth
For informasjon kontakt red@byggfaktamedia.no
Utgiver: Byggfakta Docu AS, postboks 1024, 1510 Moss, Tlf: 69 91 24 00