www.byggfakta.no   Åpne på nettet Avbestille Kontakt  
 
NÆRINGSBYGG BOLIGBYGG ANLEGG PROSJEKTFAKTA NYTT OM NAVN

Het debatt om nye energiregler

Mens Norsk Varmepumpeforening varsler katastrofe og Boligprodusentene klager på kostnader til isolering av nybygg, er energibransjen og miljøbevegelsen positive til Regjeringens nye forslag til energikrav i byggteknisk forskrift.

Bygger 35 leiligheter på bryggekanten

Wegger & Kvalsvik Entreprenør AS har fått i oppdrag av Fritzøe Eiendom AS å bygge byggetrinn 1 av Sanden brygge i Larvik. Prosjektet skal gjennomføres som en totalentreprise til en foreløpig verdi av 158 millioner kroner.

Fikk innovasjonspris for universell utforming

Statsbyggs var byggherre for Høgskolen i Bergen som onsdag fikk Innovasjonsprisen for universell utforming 2014 i kategorien møbel og interiør. Byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg mottok prisen for Statsbygg.

Slik blir byen etter at den flyttes

Byen Kiruna i Nord-Sverige må flyttes på grunn av gruvedriften i området. I løpet av fem år skal det være laget et nytt sentrum cirka tre kilometer øst for dagens sentrum.

Brudirektøren benekter dårlig brukompetanse

Brudirektør Børre Stensvold benekter at Statens vegvesens bruansatte mangler nødvendig kompetanse.

Kan få storbrann hvert tiende år

Landets 30 undersjøiske tunneler kan bli rammet av en storbrann cirka hvert tiende år. Det viser en risikoanalyse Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet.

Planlegger ny skyskraper

En skyskraper på 156 meter kan bli virkelighet i Kista i Stockholm.
Åpne på nettet
Les Byggfakta eBlad
Avbestille nyhetsbrev
Redaksjonen
Annonsere
Om Byggfakta
www.byggfakta.no
Ansvarlig redaktør: Pål Engeseth
For informasjon kontakt red@byggfaktamedia.no
Utgiver: Byggfakta Docu AS, postboks 1024, 1510 Moss, Tlf: 69 91 24 00