Vannbransjens innovasjonskonferanse 7. mars 2017

 
Vannbransjens innovasjonskonferanse 7. mars 2017Illustrasjonsbilde / Shutterstock
Satsingsområdene “Smart Byer” og ”Havrommet” er to sentrale og fremtidsrettede tema på årets innovasjonskonferanse for vannbransjen.

• Felles for begge satsingene er at Vann er en viktig del av løsningen—men hva betyr dette for Vannbransjen?
• Hva trenger vi av ny teknologi for å møte fremtidige utfordringer på en smart og bærekraftig måte?
• Hvilke identifiserte teknologiutviklingsbehov har vi innen vann-  og avløpssektoren og innen oppdrettsnæringen?
• Hvordan gå frem for å skape og lykkes med innovasjon?
• Hvilken posisjon bør Norge ta internasjonalt—hva skal vi satse på?
• Behovene hos sluttbrukere er i fokus, og det blir mulighet til å diskutere  indentifiserte teknologiutviklingsbehov i workshops.

- Vi har tatt tilbakemeldingene på alvor. I årets konferanse blir det mer tid til mingling og nettverksbygging.

Vannbransjens Innovasjonskonferanse er en av Norges viktigste nasjonale møteplasser for Vannbransjen. 

- Bli også med på innledningen til innovasjonskonferansen—delta på VAnnforsk seminar 18. januar hvor sluttbrukernes teknologiutviklingsbehov presenteres. Hit kommer de største kommunene og interkommunale selskapene (IKS) innen vann og avløp for å fortelle om sine teknologiutviklingsbehov. Seminaret inngår også i Norsk Vanns økte satsning på teknologiutvikling hos sluttbrukerne.

- Det er satt av tid til at hver enkelt kan presentere sine behov og diskusjon omkring dette. Vi vil på bakgrunn av presenterte behov velge ut 4 behov/problemstillinger som tas med videre inn i Vannbransjens Innovasjonskonferanse. 

Se mer på vannforsk.no

 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Nytt om navn

Vis alle

  

Siste papirutgave

Prosjektnyheter

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle