Svensk byutvikling i rekordfart

 
Svensk byutvikling i rekordfartMats Rostø jobber i en kommune som er i sterk utvikling, og som setter store krav til infrastruktur.
Daglig leder Mats Rostø i Nacka Vatten och Avfall var det svenske bidraget under avdelingen for kommunenes utfordringer i hverdagen under årets Hallingtreff. Det ble et en spennende framtidsreise som allerede er godt i gang i kommunen som ligger rett øst for Stockholm.

Av Odd Borgestrand

Mats Rostø jobber i en kommune som er i sterk utvikling, og som setter store krav til infrastruktur. Nacka Vatten och Avfall er heleid av Nacka kommune, med 85 medarbeidere.

Kommunen har ambisjoner om å utvide botilbudet med 20.000 nye boliger og 15.000 nye arbeidsplasser. Byen, som i dag har 100.000 innbyggere legger dermed opp til en vekst på 50 prosent fram til 2030. En ny T-banelinje er under planlegging fra Stockholm sentrum, og skal settes i drift fra 2027.

VA blir utfordret
Utbyggingen vil selvsagt få store konsekvenser for VA-utbyggingen. Dagens ledningsnett er kraftig underdimensjonert, og et nytt ledningssystem må derfor etableres for å ta unna både vann og overvann. Det er utarbeidet 200 nye detaljplaner for VA-systemene, der overvannsløsningene har sterkt fokus. Totalt er det anslått et investeringsbehov på èn milliard kroner. Det betyr også at kommunen må se på nye finansieringsmodeller.

På to år er investeringene på et gammelt ledningsnett firedoblet fra 15 til 65 millioner kroner. Kommunen kjøper i dag vann fra Stockholm Vatten og må i løpet av få år også opprette en reservevannløsning.

Fokus på informasjon

- Vi bygger vår eksterne informasjon på troverdighet, delaktighet, inspirasjon og å bygge gode relasjoner. Det betyr at kommunen er pro-aktiv i sin informasjonsvirksomhet. Kommunen venter ikke på spørsmålene. Vi vil gi svarene før spørsmålene kommer, sa Rostø, som også er styreleder for SSTT.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Nytt om navn

Vis alle

  

Bygg Reis Deg 2017

Vis alle

  

Prosjektnyheter

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle