Byggfakta
 
 
 

Store visjoner for Tullinkvartalet

 
Store visjoner for Tullinkvartalet- Folkeliv, oppgraderte bygninger og nye identitetsbygg kan bli en realitet i Tullinkvartalet. (Illustrasjon: MAD Arkitekter.)

Entra Eiendom presenterer sine store tanker rundt utviklingen av Tullinkvartalet, hvor ønsket er å få inn Universitetet i Oslo med tusenvis av studenter som hovedbrukere.

Entra Eiendom ser for seg folkeliv, oppgraderte bygninger og nye identitetsbygg i området ved Tullinløkka i sentrum av Oslo.  - På denne måten vil vi sørge for at en lite besøkt del av sentrum vil bli åpnet opp for byens befolkning. ...

+ Read more

Entra Eiendom ser for seg folkeliv, oppgraderte bygninger og nye identitetsbygg i området ved Tullinløkka i sentrum av Oslo. 

- På denne måten vil vi sørge for at en lite besøkt del av sentrum vil bli åpnet opp for byens befolkning. Vi skal skape hyggelige byrom, en forbindelse til resten av sentrum og sørge for aktivitet i området store deler av døgnet, sier administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen i Entra Eiendom i en pressemelding.

(Illustrasjon: MAD Arkitekter.)

 

Universitetet i sentrum

Universitet i Oslo har en visjon om å samordne deler av sin virksomhet og utvikle et sentrumsbasert byuniversitet med ny og gammel bebyggelse, i forlengelsen av dagens universitetsbygninger. Entra Eiendom mener dette kan bidra til å skape et sammenhengende område med undervisning og åpne byrom og plasser.

- Vi ønsker å bidra til at Tullinkvartalet danner ryggraden for et universitetsmiljø i området, innlemmer Tullinløkka i en overordnet plan, og aktiviserer universitetet ved Karl Johan som byuniversitet. Studenter og andre nye brukere kan skape et mangfoldig og vitalt bymiljø i denne delen av sentrum, sier Kyrre Olaf Johansen i Entra Eiendom.

 

Vitaliserer området

Tullinkvartalet ligger sentralt i Oslo sentrum og i nærheten av Norges og Oslos viktigste nasjonale og lokale institusjoner. Området består av bygningene nord for Tullinløkka, og omkranses av Pilestredet, Universitetsgata, St. Olavs gate og Kristian Augusts gate. Planene til Entra Eiendom vil gi området nye og attraktive kontor- og undervisningslokaler, og tilføre moderne identitetsbygg.

- I dag består kvartalet hovedsakelig av kontor- og forretningsdrift som er lite brukt av befolkningen. Entra Eiendom ønsker å åpne opp området for alle ved å etablere hyggelige byrom, oppgradere bygningsmassen og tilføre nye identitetsbygg som vitaliserer området, sier Johansen.

-  Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen ønsker å vitalisere Tullinkvartalet med studenter, kunnskap og kultur. (Foto: Marte Garmann)

 

God dialog

Entra Eiendom er nå i dialog med Oslo kommune, Universitetet i Oslo og andre aktører for å forsøke å realisere planene for Tullinkvartalet. I tillegg er Entra Eiendom i dialog med andre potensielle leietakere med behov for store arealer.

- Vi er i god dialog med kommunen, mulige leietakere og andre eiere i området for å få til en god utvikling for kvartalet, sier Johansen.

Entra Eiendom eier flere av eiendommene i Tullinkvartalet. De planlagte identitetsbyggene tar utgangspunkt i disse eiendommene og tilpasses de øvrige bygningene i området. Entra Eiendom eier eiendommene Kristian Augustsgate 15, 21 og 23, samt Universitetsgaten 7-9. I tillegg eier selskapet flere eiendommer i nærliggende områder.

- Read less

Tagger

Bransjenytt

 
 

 
 
 
 
 


Ansvarlig redaktør: Pål Engeseth
For informasjon kontakt red@byggfaktamedia.no
Utgiver: Byggfakta Docu AS, postboks 1024, 1510 Moss, Tlf: 69 91 24 00


Ansvarlig utgiver av dette nettsted, Byggfakta Docu, tar ikke ansvar for innholdet på eksterne lenker. Nettsteder og hjemmesider som ønsker å benytte seg av stoff publisert i Byggfakta.no nettutgave, eller legge peker (lenke) direkte til den enkelte artikkel, må innhente tillatelse fra ansvarlig redaktør. byggfakta.no er redigert på uavhengig grunnlag, i henhold til de prinsipper som er nedfelt i Redaktørplakaten, og på norske mediers etiske normer slik de er uttrykt i Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten. Ansvarlig redaktør står etisk og rettslig ansvarlig for det redigerte innhold, overfor medienes selvjustis (Pressens Faglige Utvalg) og overfor lov og domstol. Dersom noen reagerer på innholdet oppfordres de til å ta kontakt med ansvarlig redaktør.

Copyright © 2013 All rights reserved. v. 1.0 xs v. 1.0 s v. 1.0 m v. 1.0 l v. 1.0 xl