Byggfakta
 
 
 

Sterk vekst i 2011

 
Sterk vekst i 2011Administrerende direktør Baard Schumann i Selvaag Bolig.

Selvaag Bolig hadde en sterk vekst i fjor, med økning i omsetning, solgte boliger og boliger under bygging. 

Ved utgangen av fjoråret var 1014 Selvaag-boliger under bygging, mot 334 et år tidligere. Selskapet solgte 648 boliger i 2011, mens tallet for 2010 lå på 388.  - Fjoråret var godt. Det er stor etterspørsel etter boliger våre satsingsom...

+ Read more

Ved utgangen av fjoråret var 1014 Selvaag-boliger under bygging, mot 334 et år tidligere. Selskapet solgte 648 boliger i 2011, mens tallet for 2010 lå på 388. 

- Fjoråret var godt. Det er stor etterspørsel etter boliger våre satsingsområder i og rundt Oslo, Stavanger og Bergen. I tillegg til å øke salg, har det har vært viktig for oss å få flere boliger i produksjon for å kunne møte markedsutviklingen. Det bygges for få boliger i disse områdene, sier administrerende direktør Baard Schumann i en pressemelding.

 

Unike utviklingstomter

I løpet av 2011 styrket Selvaag Bolig seg kraftig i både Bergen og Stavanger.

I august ble eiendomsselskapet Hansa Property Group AS fusjonert inn i Selvaag Bolig. Dette ga Selvaag Bolig kontroll over en unike utviklingstomter i både Bergen og Stavanger. I forbindelse med fusjonen ble Selvaag Bolig også majoritetseier i det Stavangerbaserte boligutviklingsselskapet Bo En AS. På slutten av 2011 kjøpte Selvaag Bolig de resterende aksjene i Bo En AS og døpte om selskapet til Selvaag Bolig Rogaland.

Selvaag Bolig rapporterer både etter løpende avregning og fullførte kontrakter. Basert på løpende avregning, konsernets segmentrapportering, ble driftsinntektene 1,2 milliarder kroner og driftsresultatet (EBITDA) 148,1 millioner kroner. IFRS-tallene, fullførte kontrakter, endte på 309,8 millioner kroner og - 29 millioner kroner i henholdsvis driftsinntekter og driftsresultat. På grunn av sammenslåingene med Hansa Property Group AS og Bo En AS er verken segment- eller IFRS-tallene sammenlignbare med 2010.

- I lys av det store antallet igangsettinger i 2011, ligger selskapet an til en kraftig omsetningsvekst i 2012, sier Schumann.

- Read less

Tagger

Boligbygg

 
 

 
 
 

Recent News

 
 
 


Ansvarlig redaktør: Pål Engeseth
For informasjon kontakt red@byggfaktamedia.no
Utgiver: Byggfakta Docu AS, postboks 1024, 1510 Moss, Tlf: 69 91 24 00


Ansvarlig utgiver av dette nettsted, Byggfakta Docu, tar ikke ansvar for innholdet på eksterne lenker. Nettsteder og hjemmesider som ønsker å benytte seg av stoff publisert i Byggfakta.no nettutgave, eller legge peker (lenke) direkte til den enkelte artikkel, må innhente tillatelse fra ansvarlig redaktør. byggfakta.no er redigert på uavhengig grunnlag, i henhold til de prinsipper som er nedfelt i Redaktørplakaten, og på norske mediers etiske normer slik de er uttrykt i Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten. Ansvarlig redaktør står etisk og rettslig ansvarlig for det redigerte innhold, overfor medienes selvjustis (Pressens Faglige Utvalg) og overfor lov og domstol. Dersom noen reagerer på innholdet oppfordres de til å ta kontakt med ansvarlig redaktør.

Copyright © 2013 All rights reserved. v. 1.0 xs v. 1.0 s v. 1.0 m v. 1.0 l v. 1.0 xl