Sikrer dam i Renaelva

 
Sikrer dam i Renaelva
 NCC Construction har fått i oppdrag av Eidsiva Vannkraft AS å rehabilitere fyllingsdammen fra 1970 og etablere et nytt flomløp for Løpet Kraftverk i Renaelva.

NCC Construction har fått i oppdrag av Eidsiva Vannkraft AS å rehabilitere fyllingsdammen fra 1970 og etablere et nytt flomløp for Løpet Kraftverk i Renaelva.

Flomavledningskapasiteten skal økes og dammen heves for å bedre sikkerheten ved de største flommene. Oppstart er i januar og planen er å fullføre arbeidene i 2012. Kontrakten er på MNOK 29.530, skriver NCC i en pressemelding. - NCC Construction...

+ Read more

Flomavledningskapasiteten skal økes og dammen heves for å bedre sikkerheten ved de største flommene. Oppstart er i januar og planen er å fullføre arbeidene i 2012. Kontrakten er på MNOK 29.530, skriver NCC i en pressemelding.

- NCC Construction har omfattende erfaring med rehabilitering og forsterkning av dammer. Dette oppdraget passer derfor godt for vår kompetanse, sier distriktssjef Marianne Brudevold Eek i NCC Construction.

 

Lager nytt flomløp

Den 400 m lange fyllingsdammen skal heves med 2,3 m. Det innebærer å etablere ny krone, og ny plastringsstein legges på både opp- og nedstrøms side av dammen. Det vil også bli laget et nytt flomløp, ved å sprenge en kanal med lengde på ca 250 meter og bredde på 20 meter. I kanalen skal det støpes terskel og pilarer for installasjon av en segmentluke på 19 meter. Over kanalen skal det etableres en plasstøpt kjørebru.

John Galten A/S er lokal samarbeidspartner i forbindelse med utførelse av grunnarbeidene.

Grønn byggeplass

NCC Construction innfører nå konseptet grønn byggeplass. Dette betyr forsterket satsing på miljøsiden der vi ønsker å oppnå:
• Redusert energiforbruk
• Helse og miljøbevisste materialvalg
• Optimale løsninger for støv og forurensing
• Optimal håndtering av avfall.
I dette damprosjektet for Løpet kraftverk vil det være naturlig med spesiell fokus på nærheten til vassdraget og forurensingsfare.
 

- Read less

 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Nytt om navn

Vis alle

  

Siste papirutgave

Prosjektnyheter

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle