Byggfakta
 
 
 

Sikrer dam i Renaelva

 
Sikrer dam i Renaelva

NCC Construction har fått i oppdrag av Eidsiva Vannkraft AS å rehabilitere fyllingsdammen fra 1970 og etablere et nytt flomløp for Løpet Kraftverk i Renaelva.

Flomavledningskapasiteten skal økes og dammen heves for å bedre sikkerheten ved de største flommene. Oppstart er i januar og planen er å fullføre arbeidene i 2012. Kontrakten er på MNOK 29.530, skriver NCC i en pressemelding. - NCC Construction...

+ Read more

Flomavledningskapasiteten skal økes og dammen heves for å bedre sikkerheten ved de største flommene. Oppstart er i januar og planen er å fullføre arbeidene i 2012. Kontrakten er på MNOK 29.530, skriver NCC i en pressemelding.

- NCC Construction har omfattende erfaring med rehabilitering og forsterkning av dammer. Dette oppdraget passer derfor godt for vår kompetanse, sier distriktssjef Marianne Brudevold Eek i NCC Construction.

 

Lager nytt flomløp

Den 400 m lange fyllingsdammen skal heves med 2,3 m. Det innebærer å etablere ny krone, og ny plastringsstein legges på både opp- og nedstrøms side av dammen. Det vil også bli laget et nytt flomløp, ved å sprenge en kanal med lengde på ca 250 meter og bredde på 20 meter. I kanalen skal det støpes terskel og pilarer for installasjon av en segmentluke på 19 meter. Over kanalen skal det etableres en plasstøpt kjørebru.

John Galten A/S er lokal samarbeidspartner i forbindelse med utførelse av grunnarbeidene.

Grønn byggeplass

NCC Construction innfører nå konseptet grønn byggeplass. Dette betyr forsterket satsing på miljøsiden der vi ønsker å oppnå:
• Redusert energiforbruk
• Helse og miljøbevisste materialvalg
• Optimale løsninger for støv og forurensing
• Optimal håndtering av avfall.
I dette damprosjektet for Løpet kraftverk vil det være naturlig med spesiell fokus på nærheten til vassdraget og forurensingsfare.
 

- Read less

Tagger

Prosjektnyheter

 
 

 
 
 

Recent News

 
 
 


Ansvarlig redaktør: Pål Engeseth
For informasjon kontakt red@byggfaktamedia.no
Utgiver: Byggfakta Docu AS, postboks 1024, 1510 Moss, Tlf: 69 91 24 00


Ansvarlig utgiver av dette nettsted, Byggfakta Docu, tar ikke ansvar for innholdet på eksterne lenker. Nettsteder og hjemmesider som ønsker å benytte seg av stoff publisert i Byggfakta.no nettutgave, eller legge peker (lenke) direkte til den enkelte artikkel, må innhente tillatelse fra ansvarlig redaktør. byggfakta.no er redigert på uavhengig grunnlag, i henhold til de prinsipper som er nedfelt i Redaktørplakaten, og på norske mediers etiske normer slik de er uttrykt i Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten. Ansvarlig redaktør står etisk og rettslig ansvarlig for det redigerte innhold, overfor medienes selvjustis (Pressens Faglige Utvalg) og overfor lov og domstol. Dersom noen reagerer på innholdet oppfordres de til å ta kontakt med ansvarlig redaktør.

Copyright © 2013 All rights reserved. v. 1.0 xs v. 1.0 s v. 1.0 m v. 1.0 l v. 1.0 xl