- Mer normalisert prisutvikling

 
- Mer normalisert prisutvikling
Boligprisene økte sterkt i januar, men flatet ut i februar. Men omsetningshastigheten er høy, og antallet boliger til er stabilt. Prisutviklingen matcher utviklingen i samfunnet generelt, mener NEF. 

Boligprisene økte sterkt i januar, men flatet ut i februar. Men omsetningshastigheten er høy, og antallet boliger til er stabilt. Prisutviklingen matcher utviklingen i samfunnet generelt, mener NEF. 

Boligprisene i februar var 0,5 prosent høyere enn i januar i år, og korrigert for sesongvariasjoner var prisene uendret. De ligger syv prosent høyere enn i februar for et år siden, og prisveksten er stort sett lik for alle boligtyper. 

Snittprisen for omsatte boliger så langt i 2012 er 2.926.000 kroner, som er en økning på 4,4 prosent fra gjennomsnittsprisen for hele 2011. 

- Det februartallene viser er at vi har fått en mer normalisert prisutvikling som følger utviklingen i samfunnet generellt. Det er positivt hvis man ønsker en sunn utvikling. Tallene viser at det fortsatt er høy omsetning, noe som igjen viser at folk er trygge på sin egen økonomi. Dette er også et godt tegn, sier styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund, Christian Vammervold Dreyer i en pressemelding.

 

Vendepunkt

– Mye kan tyde på at vi har vært gjennom et vendepunkt hvor den årlige veksttakten nå er fallende. Siden august i fjor har årstakten gradvis falt fra 9,6 prosent til nivået på 7,0 prosent i februar. Denne utviklingen er helt i tråd med våre prognoser om en noe svakere prisstigning i 2012, enn hva som har vært tilfellet for de siste to årene, sier nestleder Leif J. Laugen i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff). 

– Vi er fortsatt inne i en periode med stigende priser, men at veksttakten dempes til et nivå som er mer forenlig med lønnsutviklingen, og dermed folks evne til å betjene lån, er positivt på sikt. Det sikrer stabilitet og forutberegnelighet både for selgere og kjøpere – ikke minst de som skal bevege seg inn i boligmarkedet for første gang, sier Laugen.

 

Opp for alle

Boligprisstatistikken viser at prisene øker litt for alle boligtypene. Prisene på eneboliger steg med 0,5 prosent fra januar og var 6,0 prosent høyere enn i februar 2011, prisene på delte boliger økte med 0,4 prosent, og var 5,6 prosent høyere enn samme måned i fjor, og prisene på leiligheter steg med 0,5 prosent fra januar, og lå 7,5 prosent over snittet for februar 2011. 

– Prisstigningen for de forskjellige boligtypene var nesten identisk siste måned. Den noe større prisveksten for leiligheter over de siste tolv månedene, viser at det fortsatt er i byene hvor den sterkeste prisveksten har skjedd, sier Laugen. 

 

Aktivt marked

Både antall omsatte boliger og antall boliger til salgs ligger på samme nivå som for et år siden. 

– Det betyr at vi fortsatt har et svært aktivt marked sesongen tatt i betraktning. Det tiltakende presset, gjennom en redusert tilbudsside kombinert med en sterk økning i etterspørselen, synes nå likevel å ha lettet noe når vi vurderer statistikken for hele landet under ett, sier Laugen. 

Enkeltområder med de største byene i front har fortsatt et presset marked, noe formidlingstiden i Oslo, Bergen og Trondheim viser med henholdsvis 14, 15 og 17 dager. Gjennomsnittlig formidlingstid for hele landet var 30 dager i februar. Dette er en dag mindre mer enn i januar 2012, og tre dager raskere enn i februar 2011. 

– Januar og februar er måneder hvor boligmarkedet normalt ligger «litt på været», i påvente av salgsrushet som vanligvis øker på fra mars av, sier Laugen.  

 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Nytt om navn

Vis alle

  

Siste papirutgave

Prosjektnyheter

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle