Igangsetting av nye boliger ligger 11 % over fjoråret

 
Igangsetting av nye boliger ligger 11 % over fjoråretIllustrasjonsbilde / Shutterstock
Igangsetting av nye boliger hittil i år ligger 11 % over fjoråret, viser tall fra Boligprodusentenes Forening.

- Igangsetting av småhus og leiligheter ligger hhv. 33 % og 17 % over fjoråret, mens eneboligigangsettingen ligger 10 % under, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening. - De 12 siste månedene er det igangsatt 32 337 boliger, fortsetter han.

Hittil i år ligger salget 8 % under fjoråret. Salget av småhus øker (+ 26 %), mens salget av leiligheter og eneboliger ligger hhv. 16 % og 13 % under fjoråret. – Det er et fortsatt godt ny-bolig salg, konstaterer Jæger. De siste 12 måneder er det solgt 34 602, nye boliger, sier han.

- Vi ser med bekymring på situasjonen for førstegangsetablererne, sier Jæger. Mange unge som ønsker å kjøpe seg sin første bolig har ikke nok egenkapital, og Boliglånsforskriften slår hardt, spesielt i distriktene. - Nå må Husbanken på banen for å komme med ordninger for unge med lav egenkapital, avslutter Jæger.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Nytt om navn

Vis alle

  

Siste papirutgave

Prosjektnyheter

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle