Byggfakta
 
 
 

Historisk resultat for COWI

 
Historisk resultat for COWI

I fjor passerte omsetningen til COWI Norge for første gang én milliard norske kroner. Resultatet er det beste noen sinne. 

Omsetningen endte på 1,038 milliarder NOK, og resultatet før skatt på rundt 80 millioner kroner.  Administrerende direktør i COWI Norge, Terje Bygland Nikolaisen, er fornøyd med resultatet: –Vi har i 2011 levert våre beste...

+ Read more

Omsetningen endte på 1,038 milliarder NOK, og resultatet før skatt på rundt 80 millioner kroner. 

Administrerende direktør i COWI Norge, Terje Bygland Nikolaisen, er fornøyd med resultatet:

–Vi har i 2011 levert våre beste resultater noensinne. Vi er meget fornøyde med å ha klart en omsetningsvekst på 15% og samtidig forbedret vår lønnsomhet ytterligere. Sammen med økt ordrereserve gir dette oss et godt utgangspunkt for videre ekspansjon innen våre prioriterte satsningsområder, sier han i en pressemelding. 

COWI har kapret nye markedsandeler i et realtivt godt, men noe varierende marked i 2011. Men året er også brukt til reorganisering og ytterligere markedsretting av virksomheten. Dette er en forutsetning for videre utvikling, ifølge Bygland Nikolaisen. 

- Store og komplekse oppdrag forutsetter rådgivere med den beste oppgaveforståelsen og gjennomføringsevnen. COWIs kjennetegn nummer en skal være å sette sammen det beste teamet for det enkelte prosjekt, uavhengig av geografi og kunde. Å være en del av en stor rådgiverorganisasjon gjør det mulig å innfri dette. Har vi behov for å toppe egen kompetanse her i Norge, finner vi den andre steder i COWIgruppen, sier han. 

COWI har gått inn i 2012 med optimisme, noe store oppdrag innen blant annet transport, infrastruktur og helsebygg sørger for. 

- Vi opprettholder vår klare posisjon som ledende innen sykehusplanlegging. Bærekraftig byutvikling er blitt COWIs merkevare og vi har befestet vår posisjon som en av de førende rådgiverne innen flyplassplanlegging. I tillegg til et betydelig engasjement ved ny terminal Oslo Lufthavn Gardermoen, vant vi, sammen med gode samarbeidspartnere, prosjektering av utvidelse  Flesland flyplass i Bergen. Innen transport og infrastruktur tar vi stadig nye markedsandeler. Gode eksempler er Fellesprosjektet E6/Dovrebanen, planlegging av ny firefelts motorveg til Fredrikstad, teknisk hovedplan for den nye bybanen Stavenger-Sandnes og utvidelsen av det som vil bli Norges største avløpsrenseanlegg på Bekkelaget, sier Bygland Nikolaisen. 

- Read less

Tagger

Bransjenytt

 
 

 
 
 

Recent News

 
 
 


Ansvarlig redaktør: Pål Engeseth
For informasjon kontakt red@byggfaktamedia.no
Utgiver: Byggfakta Docu AS, postboks 1024, 1510 Moss, Tlf: 69 91 24 00


Ansvarlig utgiver av dette nettsted, Byggfakta Docu, tar ikke ansvar for innholdet på eksterne lenker. Nettsteder og hjemmesider som ønsker å benytte seg av stoff publisert i Byggfakta.no nettutgave, eller legge peker (lenke) direkte til den enkelte artikkel, må innhente tillatelse fra ansvarlig redaktør. byggfakta.no er redigert på uavhengig grunnlag, i henhold til de prinsipper som er nedfelt i Redaktørplakaten, og på norske mediers etiske normer slik de er uttrykt i Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten. Ansvarlig redaktør står etisk og rettslig ansvarlig for det redigerte innhold, overfor medienes selvjustis (Pressens Faglige Utvalg) og overfor lov og domstol. Dersom noen reagerer på innholdet oppfordres de til å ta kontakt med ansvarlig redaktør.

Copyright © 2013 All rights reserved. v. 1.0 xs v. 1.0 s v. 1.0 m v. 1.0 l v. 1.0 xl