Byggfakta
 
 
 

Fornyer kai for Yara

 
Fornyer kai for Yara

AF Gruppen har inngått avtale med Yara Glomfjord om oppgradering av kaier og mudring foran kai. 

Kontrakten med Yara er verdt rundt 65 millioner kroner eks.mva, og går på rehabilitering og fornying av kaianlegget. Arbeidene starter opp i mars i år, og skal ferdistilles i mai 2013.  - AF Gruppen har vært en aktiv leverandør av kaier i mange &a...

+ Read more

Kontrakten med Yara er verdt rundt 65 millioner kroner eks.mva, og går på rehabilitering og fornying av kaianlegget. Arbeidene starter opp i mars i år, og skal ferdistilles i mai 2013. 

- AF Gruppen har vært en aktiv leverandør av kaier i mange år og vi ser frem til å ta fatt på et nytt og spennende oppdrag for en ny kunde, sier konsernsjef Pål Egil Rønn i AF Gruppen i en kommentar. 

- Read less

Tagger

Prosjektnyheter

 
 

 
 
 

Recent News

 
 
 


Ansvarlig redaktør: Pål Engeseth
For informasjon kontakt red@byggfaktamedia.no
Utgiver: Byggfakta Docu AS, postboks 1024, 1510 Moss, Tlf: 69 91 24 00


Ansvarlig utgiver av dette nettsted, Byggfakta Docu, tar ikke ansvar for innholdet på eksterne lenker. Nettsteder og hjemmesider som ønsker å benytte seg av stoff publisert i Byggfakta.no nettutgave, eller legge peker (lenke) direkte til den enkelte artikkel, må innhente tillatelse fra ansvarlig redaktør. byggfakta.no er redigert på uavhengig grunnlag, i henhold til de prinsipper som er nedfelt i Redaktørplakaten, og på norske mediers etiske normer slik de er uttrykt i Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten. Ansvarlig redaktør står etisk og rettslig ansvarlig for det redigerte innhold, overfor medienes selvjustis (Pressens Faglige Utvalg) og overfor lov og domstol. Dersom noen reagerer på innholdet oppfordres de til å ta kontakt med ansvarlig redaktør.

Copyright © 2013 All rights reserved. v. 1.0 xs v. 1.0 s v. 1.0 m v. 1.0 l v. 1.0 xl