Fokus på klimasmarte kuldeanlegg - 9.mars 2017

 
Fokus på klimasmarte kuldeanlegg - 9.mars 2017Illustrasjonsbilde (Foto: GK)
Miljødirektoratet avholder, i samarbeid med bransjeforeningen VKE, en nasjonal konferanse om klimasmarte kuldeanlegg den 9. mars i Miljødirektoratets lokaler på Helsfyr i Oslo.

Et viktig bidrag for å redusere klimagassutslippene er å fase ned bruken av de sterke HFK-gassene som brukes i kuldeanlegg. I fjor høst ble det også vedtatt nedfasing av bruken av HFK globalt.  Den reviderte F-gassforordning fokuserer bl.a. på overgangen til naturlige kuldemedier og lav-GWP HFK.

Formålet er å utbre kunnskap om konsekvenser for aktører som er i befatning med kuldeanlegg i daglig drift og ved nyetableringer. Konferansen vil gi nyttig informasjon om kommende regulering og hvordan bransjeaktører forholder seg til dette.

Målgruppen for konferansen er eiere av større kuldeanlegg, kuldeentreprenører, rådgivende ingeniører, byggherrer og offentlige etater. Hovedfokus vil være på luftkondisjonerings- og kuldeanlegg i næringsbygg og offentlige bygg. Program vil om kort tid bli lagt ut på Miljødirektoratets og VKE sine hjemmesider.

30. november ble den nye EN 378:2016 publisert, og arbeidet med å oversette denne til norsk er allerede i gang. Oversetterarbeidet er ledet av Standard Norge sin komité SN/K 033, der VKE Bransjesjef Kulde Stig Rath er formann. Utgiften til oversettelsen er et spleiselag mellom Standard Norge og foreningene Norsk Kjøleteknisk Forening, Norske Kuldegrossisters Forening, NOVAP, og VKE - Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi.

Den reviderte versjonen inkluderer bl.a. de nye fareklassene A2L (som R32) og B2L (som R717), og krav til disse. Spesielt viktig er kravene til område, løsning og maksimal fyllingsmengde. Den reviderte standarden inneholder også nye definisjoner av maskinrom.

Uavhengig av oversettelsen har VKE laget en veiledning til kuldestandarden, som på enkelt vis gir en innføring i bruk av standarden. Veiledningen er sponset av DSB, Miljødirektoratet, Standard Norge og VKE, og vil bli presentert på den nasjonale konferansen om klimasmarte kuldeanlegg den 9. mars. 

 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Nytt om navn

Vis alle

  

Siste papirutgave

Prosjektnyheter

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle