Byggfakta
 
 
 

Bygger Fossan kraftverk

 
Bygger Fossan kraftverkVisualisering av inntaksområdet og Fjelldal Bru. (Illustrasjon: NCC)

NCC har fått kontrakten på bygging av Fossan kraftverk i Gratangen kommune. Oppdragsgiver er Hålogaland Kraft AS. 

Oppdraget består av dam- og inntakskonstruksjoner, ca 1000 lm tunnel, ca 800 lm rør i grøft og en ny kraftstasjon i dagen nede i Gratangsbotn. Det nye kraftverket vil ha en forventet årlig produksjon på 18,3 GWh.    - Vi ser et st...

+ Read more

Oppdraget består av dam- og inntakskonstruksjoner, ca 1000 lm tunnel, ca 800 lm rør i grøft og en ny kraftstasjon i dagen nede i Gratangsbotn. Det nye kraftverket vil ha en forventet årlig produksjon på 18,3 GWh. 

 

- Vi ser et stort potensiale i denne type småkraftverk i årene som kommer, og er meget fornøyd med å bli tildelt dette oppdraget. Prosjektet passer oss bra da arbeidene består av både fjell og betongarbeider, som er vår kjernekompetanse på anleggssiden sier distriktssjef Tor Nordstrøm i en pressemelding.

Fra 1. januar 2012 er alle ny byggeplasser i NCC Construction ”grønne byggeplasser”. Grønn Byggeplass setter blant annet krav til energieffektive løsninger, effektiv avfallshåndtering og bruk av kjemiske produkter. I dette prosjektet vil det bli lagt vekt på god kontakt med berørte naboer da anleggsdriften vil utføres forholdsvis nær bebyggelsen.

Arbeidene vil starte umiddelbart og skal være klar for prøvedrift i april 2013.

- Read less

Tagger

Prosjektnyheter

 
 

 
 
 

Recent News

 
 
 


Ansvarlig redaktør: Pål Engeseth
For informasjon kontakt red@byggfaktamedia.no
Utgiver: Byggfakta Docu AS, postboks 1024, 1510 Moss, Tlf: 69 91 24 00


Ansvarlig utgiver av dette nettsted, Byggfakta Docu, tar ikke ansvar for innholdet på eksterne lenker. Nettsteder og hjemmesider som ønsker å benytte seg av stoff publisert i Byggfakta.no nettutgave, eller legge peker (lenke) direkte til den enkelte artikkel, må innhente tillatelse fra ansvarlig redaktør. byggfakta.no er redigert på uavhengig grunnlag, i henhold til de prinsipper som er nedfelt i Redaktørplakaten, og på norske mediers etiske normer slik de er uttrykt i Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten. Ansvarlig redaktør står etisk og rettslig ansvarlig for det redigerte innhold, overfor medienes selvjustis (Pressens Faglige Utvalg) og overfor lov og domstol. Dersom noen reagerer på innholdet oppfordres de til å ta kontakt med ansvarlig redaktør.

Copyright © 2013 All rights reserved. v. 1.0 xs v. 1.0 s v. 1.0 m v. 1.0 l v. 1.0 xl