Bygger Fossan kraftverk

 
Bygger Fossan kraftverkVisualisering av inntaksområdet og Fjelldal Bru. (Illustrasjon: NCC)
NCC har fått kontrakten på bygging av Fossan kraftverk i Gratangen kommune. Oppdragsgiver er Hålogaland Kraft AS. 

NCC har fått kontrakten på bygging av Fossan kraftverk i Gratangen kommune. Oppdragsgiver er Hålogaland Kraft AS. 

Oppdraget består av dam- og inntakskonstruksjoner, ca 1000 lm tunnel, ca 800 lm rør i grøft og en ny kraftstasjon i dagen nede i Gratangsbotn. Det nye kraftverket vil ha en forventet årlig produksjon på 18,3 GWh. 

 

- Vi ser et stort potensiale i denne type småkraftverk i årene som kommer, og er meget fornøyd med å bli tildelt dette oppdraget. Prosjektet passer oss bra da arbeidene består av både fjell og betongarbeider, som er vår kjernekompetanse på anleggssiden sier distriktssjef Tor Nordstrøm i en pressemelding.

Fra 1. januar 2012 er alle ny byggeplasser i NCC Construction ”grønne byggeplasser”. Grønn Byggeplass setter blant annet krav til energieffektive løsninger, effektiv avfallshåndtering og bruk av kjemiske produkter. I dette prosjektet vil det bli lagt vekt på god kontakt med berørte naboer da anleggsdriften vil utføres forholdsvis nær bebyggelsen.

Arbeidene vil starte umiddelbart og skal være klar for prøvedrift i april 2013.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Nytt om navn

Vis alle

  

Siste papirutgave

Prosjektnyheter

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle