Byggfakta
 
 
 

Bygger blokker i Gamlebyen

 
Bygger blokker i Gamlebyen

Veidekke skal bygge boligblokker med 94 leiligheter sentralt i gamlebyen i Oslo for Urbanium. Byggene blir fem og seks etasjer høye. 

De tre byggene skal settes opp i St. Halvardsgate 20. Riving av den eksisterende bygningsmassen på eiendommen er inkludert i oppdraget.  Prosjektet gjennomføres som totalentreprise, og oppdraget som i tillegg omfatter prosjektering og bygging av 94 hovedleiligheter...

+ Read more

De tre byggene skal settes opp i St. Halvardsgate 20. Riving av den eksisterende bygningsmassen på eiendommen er inkludert i oppdraget. 

Prosjektet gjennomføres som totalentreprise, og oppdraget som i tillegg omfatter prosjektering og bygging av 94 hovedleiligheter med utomhusarealer, parkering i kjeller og på bakkeplan, boder for boligene i kjeller samt tilhørende trapperom og heiser, er verdt 145 millioner kroner ekskl.mva. 

Leilighetene blir på mellom 45 og 121 kvadratmeter, og alle skal få egen balkong eller privat uteplass. Gårdsrommet blir et avskjermet grøntområde med hovedinngang til de tre husene. Det blir fellesterrasser på taket. 

Arbeidene starter opp sommeren 2012 dersom tilstrekkelig antall leiligheter er solgt. Planlagt innflytting er våren 2014. 

- Read less

Tagger

Prosjektnyheter

 
 

 
 
 

Recent News

 
 
 


Ansvarlig redaktør: Pål Engeseth
For informasjon kontakt red@byggfaktamedia.no
Utgiver: Byggfakta Docu AS, postboks 1024, 1510 Moss, Tlf: 69 91 24 00


Ansvarlig utgiver av dette nettsted, Byggfakta Docu, tar ikke ansvar for innholdet på eksterne lenker. Nettsteder og hjemmesider som ønsker å benytte seg av stoff publisert i Byggfakta.no nettutgave, eller legge peker (lenke) direkte til den enkelte artikkel, må innhente tillatelse fra ansvarlig redaktør. byggfakta.no er redigert på uavhengig grunnlag, i henhold til de prinsipper som er nedfelt i Redaktørplakaten, og på norske mediers etiske normer slik de er uttrykt i Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten. Ansvarlig redaktør står etisk og rettslig ansvarlig for det redigerte innhold, overfor medienes selvjustis (Pressens Faglige Utvalg) og overfor lov og domstol. Dersom noen reagerer på innholdet oppfordres de til å ta kontakt med ansvarlig redaktør.

Copyright © 2013 All rights reserved. v. 1.0 xs v. 1.0 s v. 1.0 m v. 1.0 l v. 1.0 xl