Bestillerkompetansen skal opp

 
Bestillerkompetansen skal oppFra venstre: Harald Andersen, prosjektmedarbeider, Torbjørn Vinje, direktør i NKF, Sverre Tiltnes, direktør i Bygg21, Fredrik Horjen, prosjktleder, Elisabeth Leikanger, prosjektansvarlig. (Foto: Inger Godvik Moen)
Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og Bygg21 har inngått en samarbeidsavtale om prosjektstøtte for å bedre bestillerkompetansen i offentlige investeringsprosjekter innen bygg og eiendom.

– Prosjektet utgjør en betydelig og historisk satsing innenfor et område av stor samfunnsmessig betydning, uttaler Torbjørn Vinje, direktør i NKF.

Det offentlige anskaffer for mellom 163 og 245 milliarder kroner årlig i eiendom, bygg og anlegg. En stor andel anskaffes av kommunene. Høykompetente kommuner kan redusere kostnader og risiko gjennom gjensidig deling og bruk av beste praksis. Kommunene kan i fellesskap høyne sin kompetanse ved å hente inspirasjon og løsninger fra andre utbyggere og leverandører. Kompetanseprosjektet bruker «Neste steg», normen for faseinndeling av byggeprosjekter fra vugge til grav, til grunn prosjektarbeidet

– Jeg har stor tro på at prosjektet vil gi bedre bestillerkompetanse hos kommunale oppdragsgivere. Det vet vi av erfaring vil gi billigere og bedre bygg, sier Sverre Tiltnes, direktør i Bygg21.
Bygg21 har to representanter i styringsgruppa for prosjektet.
– Det er avgjørende for samarbeidet at vi er med aktivt i styringen, fortsetter Tiltnes.
Hovedstyret i NKF støtter helhjertet opp om satsingen.
– De ser at prosjektet har klar overføringsverdi til andre kommunaltekniske fagområder, sier Vinje i NKF.

Fagforumet NKF bygg og eiendom har fått ansvaret for prosjektgjennomføringen. Styreleder i forumet, Jan-Egil Clausen, leder styringsgruppen.
– Det blir også representasjon fra sentrale aktører i referansegruppa. Det gir solid forankring, og sikrer gode faglige innspill underveis, avslutter Vinje.

 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Nytt om navn

Vis alle

  

Siste papirutgave

Prosjektnyheter

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle