Byggfakta
 
 
 

Ambisjoner om null-boligfelt

 
Ambisjoner om null-boligfeltIllustrasjon: Rambøll

På Skarpnes i Aust-Agder har Skanska planer om å bygge et null-energi-boligfelt med 43 boliger. 

  Krav om at alle nye bolighus ikke skal trenge ekstern til­ført energi til oppvarming, vil tidligst være på plass i 2020. Men allerede til sommeren vil Skanska ha byggestart for landets første null-energi-boligfelt. F&oslas...

+ Read more

 

Krav om at alle nye bolighus ikke skal trenge ekstern til­ført energi til oppvarming, vil tidligst være på plass i 2020. Men allerede til sommeren vil Skanska ha byggestart for landets første null-energi-boligfelt. Før beskrivelsen av prosjektet kan gjøres ferdig har Skanska mange avklaringer som skal tas. Hovedfokuset er energibesparelse, og det blir minimum passivhus standard.

– Vi har mye grunnleggende prosjektering og et komplisert energiregnskap igjen før vi kan sette spaden i jorda for dette spesielle boligområdet. Vi må blant annet finne ut om vi skal hente energien fra sola, Nidelva, gjenbruk av gråvann eller en kombinasjon av flere passive energikilder, sier prosjektleder i Skanska Bolig, Roald Rasmussen. 

Foreløpig er området regulert og Skanska har foretatt økonomiske tester for å se hva området koster å bygge som passivhus. De har akkurat bygget noen tomannsboliger på Myra i Arendal som har TEK10 standard og skal selges for 2,2 millioner kroner. Regnestykket viser at pristillegget for en slik bolig som passivhus ville blitt cirka 130.000 kroner. Av den merkostnaden dekker Enova nesten 50 prosent, noe Skanska ønsker å dele med de som vil kjøpe boligene på Skarpnes. 

Feltet på Skarpens er planlagt i samarbeid med Agder Wood, et prosjekt som har som mål å fremme energi-smart bygging i tre i Agder. Agder Wood har flere spennende pilotprosjekter på gang i regionen som hver for seg er representative for langsiktig og bærekraftig bygging med fokus på energi og miljø.

Om Agder Wood:
Agder Wood er et program for utvikling av bærekraftige bygg i Agder. Agder Wood inviterer utbyggere til å bygge framtidsrettet med et sterkt fokus på energireduksjon og klimavennlige materialer, og ønsker å vise vei med klimavennlige forbildebygg og skape en arena for læring og dokumentasjon. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Framtidens Byer Kristiansand og Arendal kommune og har en varighet i tre år ut 2013.

- Read less

Tagger

Grønn sone

 
 

 
 
 

Recent News

 
 
 


Ansvarlig redaktør: Pål Engeseth
For informasjon kontakt red@byggfaktamedia.no
Utgiver: Byggfakta Docu AS, postboks 1024, 1510 Moss, Tlf: 69 91 24 00


Ansvarlig utgiver av dette nettsted, Byggfakta Docu, tar ikke ansvar for innholdet på eksterne lenker. Nettsteder og hjemmesider som ønsker å benytte seg av stoff publisert i Byggfakta.no nettutgave, eller legge peker (lenke) direkte til den enkelte artikkel, må innhente tillatelse fra ansvarlig redaktør. byggfakta.no er redigert på uavhengig grunnlag, i henhold til de prinsipper som er nedfelt i Redaktørplakaten, og på norske mediers etiske normer slik de er uttrykt i Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten. Ansvarlig redaktør står etisk og rettslig ansvarlig for det redigerte innhold, overfor medienes selvjustis (Pressens Faglige Utvalg) og overfor lov og domstol. Dersom noen reagerer på innholdet oppfordres de til å ta kontakt med ansvarlig redaktør.

Copyright © 2013 All rights reserved. v. 1.0 xs v. 1.0 s v. 1.0 m v. 1.0 l v. 1.0 xl