Abonnér på Byggfakta!

Byggfakta gis ut ni ganger i året, og er en naturlig informasjonskilde for så vel ledere på alle nivåer, formenn og fagarbeidere. Men bladet skal også være aktuelt for lesere utenom bygg- og anleggsbransjen. Byggfakta henvender seg blant annet mot dem som arbeider hos profesjonelle byggherrer, i boligbyggelag og borettslag, i arkitekt- og rådgivende ingeniørfirmaer, hos entreprenør- og byggehåndverksbedrifter, i kommunenenes tekniske sektorer, på vegkontorene, i skoleverket og i byggevarehandelen. I tillegg leses vi av politikerne på Stortinget og byråkratene i departementene.

 

Ønsker du å abonnere på Byggfakta, eller kanskje gi bladet til noen på arbeidsplassen?

Pris på årsabonnement:

Norge: kr. 745,-

Utlandet: kr. 895,-

 

Har du henvendelser angående bestilling eller endring av abonnement, adresseendring eller andre spørsmål til vår abonnementsavdeling: 

Send en e-post til abo@byggfaktamedia.no.

Du kan også kontakte Wenche Andersen direkte på telefon: 69912443